Ukázky

Ke stažení

Stageplan

Playlist
aktuální play list na vyžádání zašleme. !!!

Sound equipment live production
Sound Equipment Live Production